Hur startade allt?

Idén om Temp:ish startade i Sophias studentlägenhet då hon tyckte att de befintliga veganska alternativen på marknaden inte höll önskad kvalitet gällande ursprung av råvaror, innehåll och näring.

 

Med traditionell tempeh som inspiration landade en tid av experimenterande i produkten Temp:ish.​ Det har tagit lång tid att ta fram de produkterna som vi erbjuder på marknaden idag, då vi ställer höga krav när det gäller råvarornas ursprung och kvalitet, en hållbar tillverkningsprocess utan svinn och såklart en god och näringsrik produkt utan tillsatser. 

Vi vill att det ska vara enkelt att välja ett bra alternativ på restaurangmenyn eller i vegohyllan, utan att behöva tumma på faktorer som råvarans ursprung, innehåll och näring.

Med dessa aspekter i tankarna föddes  Temp:ish, ett enkelt, nyttigt, ekologiskt, närodlat, klimatsmart och såklart GOTT livsmedel.